18/04/2022

Tập đoàn LTV tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tập đoàn LTV tuyển dụng: Khu vực phía BẮC làm việc tại HÀ NỘI : Kỹ thuật viên lắp đặt bàn giao công nghệ máy cắt laser : 01 người. Kỹ thuật viên lắp đặt bàn giao công nghệ máy chấn, cắt – xén tôn : 02 người. Kinh doanh tư […]

Xem chi tiết