TẬP ĐOÀN LTV

Tập đoàn LTV chuyên cung cấp máy cắt laser fiber, máy hàn laser fiber, máy khắc laser fiber thương hiệu LASERTECH VN, máy chấn thủy lực, máy cắt thủy lực, máy xén tôn, máy đột dập thương hiệu ORIKU và các dịch vụ giải pháp toàn diện nhà máy sản xuất của doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo.

Tập đoàn LTV Liên kết công nghệ Việt